اخبار و مقالات (13)

  مجموعه اخبار و مقالات وب سایت ایران مجوز

  حافظ اصغری از نخستین روز سال 97، دفتر موسیقی که چند ماهی بود مدیریتی جدید را به خود می دید…
  فرهنگ تیم وُرک یک نیاز در جامعه ایرانی و آسیب های نبود آن در حوزه موسیقی آغاز سخن:      چند…
  حافظ اصغری بند الحاقی 5 به تبصره 9 بودجه سال 98، قانونی که به گفته معاون وزارت ارشاد اتفاقی تصویب…
  به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم!(جنجال ده درصدی) بند الحاقی 5، به تبصره 9 بودجه سال 98، قانونی…
  صفحه1 از3

  logo-samandehi