صنعت نو پای موسیقی ایران مانند هر پدیده ی ایرانی دیگر بر مختصاتی بنا شده که ویژه کشورمان می باشد و عموما با روند جهانی آن ارتباطی ندارد مانند: پخش در اینستاگرام و تلگرام، دابسمش، استفاده از واینر های مجازی، پخش در سایت های غیر رسمی دانلود موسیقی داخلی و…

در واقع اگر روزگاری فیسبوک مورد اقبال گسترده ایرانی ها باشد موج پخش و نشر موسیقی پیرامون آن سرویس شکل می گیرد! دورانی اپلیکیشن وایبر و…

در صنعت موسیقی ایران تا این لحظه هیچ مبنای درآمدی برای تک آهنگ ها و اصولا نشر در نظر گرفته نشده (تنها منبع درآمد هنرمند از نشر موسیقی فروش آلبوم های مجاز بوده که آن هم در هجمه سایت های دانلود غیر رسمی راه دشواری را در پیش دارد)! این در حالی است که کسب درآمد در صنعت موسیقی جهانی از اولین تک آهنگ ها آغاز می شود.

پخش جهانی موسیقی بر پایه برنامه ای منظم است که منجر به کسب درآمد هنرمند نوپا از صنعت و پیشرفت اصولی شودو این فرصت را می دهد تا به جای قرار گرفتن در چارچوبی که مختص به یک کشور است آفریده های مان در ابعاد جهانی با نزدیک به 8 میلیارد شنونده، بیازماییم. نگاه یونیورسال اجازه پیشرفت و رقابت با کیفیتی که در سطح اول اروپا و آمریکا ارائه می شود را داده و از چارچوب های تکراری و بی رقابت کنونی دورمان خواهد کرد. برای پیشرفت هنرمندان ایرانی جدای از پخش های داخلی، پخش جهانی و معتبر امری الزامی است که پیش از این جزو موارد خاص و خوانندگان مطرح داخلی این سرویس ها برای دیگر هنرمندان در دسترس نبود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و تجربه انتشار جهانی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.