ویراستاری

    ویرایش و نگارش صحیح یک متن ادبی کمک شایانی در به جا گذاشتن اثری ماندگار می کند، با توجه به اهمیت ویراستاری در حوزه نشر آثار نوشتاری ،ایران مجوز با بهره گیری از ویراستارانی آشنا به استانداردها شما را در این امر همراهی می کند.

    logo-samandehi