تیزر تبلیغاتی

    دریافت مجوز تیزر تبلیغاتی (آهنگ) منوط به داشتن مجوز جداگانه برای آهنگ می‌باشد. بدین ترتیب تمامی مراحل ذکر شده در بخش مجوز تک آهنگ باید طی شود. پس از این مرحله صلاحیت عوامل تولید تیزر مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس اصل فایل تیزر ارسال می‌گردد تا نظر نهایی در مورد اثر ابلاغ گردد.

    لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز تیزر را از قسمت پیوست ها دریافت کنید.

    logo-samandehi