خدمات پخش و نشر جهانی

 برای پیشرفت هنرمندان ایرانی جدای از پخش های داخلی، پخش جهانی و معتبر امری الزامی است که پیش از این جزو موارد خاص و خوانندگان مطرح داخلی این سرویس ها برای دیگر هنرمندان در دسترس نبود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و تجربه انتشار جهانی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

خدمات ارزی برای اپلیکیش های موسیقی و هنری

در سال های گذشته اپلیکیشن های بسیاری مورد استقبال میلیون ها نفر در سطح جهان قرار گرفته اند که بخش بزرگی از خدمات آن ها عموما منوط به خرید اشتراک ماهیانه یا سالیانه است. با توجه به ممنوعیت انتقال های ارزی برای بانک های ایرانی، ایران مجوز امکان این دسته از پرداخت ها را برای شما فراهم می سازد.