پخش جهانی موسیقی بر پایه برنامه ای منظم است که منجر به کسب درآمد هنرمند نوپا از صنعت و پیشرفت اصولی شودو این فرصت را می دهد تا به جای قرار گرفتن در چارچوبی که مختص به یک کشور است آفریده های مان در ابعاد جهانی با نزدیک به 8 میلیارد شنونده، بیازماییم. نگاه یونیورسال اجازه پیشرفت و رقابت با کیفیتی که در سطح اول اروپا و آمریکا ارائه می شود را داده و از چارچوب های تکراری و بی رقابت کنونی دورمان خواهد کرد. برای پیشرفت هنرمندان ایرانی جدای از پخش های داخلی، پخش جهانی و معتبر امری الزامی است که پیش از این جزو موارد خاص و خوانندگان مطرح داخلی این سرویس ها برای دیگر هنرمندان در دسترس نبود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و تجربه انتشار جهانی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.