در صنعت جهانی موسیقی سال هاست، مالکیت معنوی شامل بازسازی و باز نوازی قطعات موسیقی نیز می شود. آثار بازسازی شده می توانند با رعایت مکانیکال رایتِ صاحب امتیاز اثر اورجینال شامل کپی رایت و پخش جهانی شوند. از این رو ایران مجوز در جهت همگام سازی و بهبود وضعیت کپی رایت موسیقی در ایران برای اولین دریافت لاینسن موسیقی های کاور شده یا Cover Songs را برای هنرمندان بومی محیا نموده تا در امنیت کامل به نشر آثار خود بپردازند.