پس از گذشت سال ها هم چنان فروش فیزیکی آثار موسیقایی به عنوان منبع درآمدی برای هنرمندان موسیقیست. ایران مجوز برای اولین بار در ایران، پخش جهانی نسخه فیزیکی آلبوم های موسیقی را در دسترس هنرمندان ایرانی قرار داده است. تا بتوانید در فروشگاه های موسیقی کشور هایی که کیلومترها دورتر از مکان تولید موسیقی شماست. موسیقتان را به واسطه بهترین ریکورد لیبل های جهان به گوش مخاطبین برسانید.