لیست خوانندگان

احسان یاسین

احسان یاسین

بیوگرافی احسان یاسین احسان یاسین در زمینه ی ساخت آثار موسیقی عرفانی و اسلامی فعالیت دارد، آثار او عمدتا به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی هستند، گرچه فعالیت او محدود به این زبانها نیست و در آثارش همکاری و همخوانی با هنرمندانی از کشورهای کره ی جنوبی، امارات، آمریکا، کانادا، اندونزی و مصر نیز دیده…