مجوز تک آهنگ و آلبوم

    پس از دریافت شماره مجوز شعر یا ترانه و بررسی کیفی موسیقی توسط کارشناسان ایران مجوز، مراحل اخذ آلبوم در دفتر موسیقی انجام می‌شود. روند کلی اخذ مجوز تک آهنگ و آلبوم یکسان بوده و با ثبت مشخصات آلبوم و عوامل آن آغاز شده، پس از تایید صلاحیت افراد و قطعات آلبوم، مراحل انتهایی اخذ مجوز اعم از کاور آلبوم، ثبت کتابخانه ملی، اخذ مجوزهای نهایی و غیره انجام می‌شود.

    لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز تک آهنگ و آلبوم را از قسمت پیوست ها دریافت کنید.

    logo-samandehi