مجوز موزیک ویدیو

    اخذ مجوز موزیک ویدیو منوط به داشتن مجوز جداگانه برای آهنگ می‌باشد. بدین ترتیب تمامی مراحل ذکر شده در بخش مجوز تک آهنگ باید طی شود. پس از این مرحله صلاحیت عوامل تولید موزیک ویدئو مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس اصل فایل موزیک ویدئو ارسال می‌گردد تا نظر نهایی در مورد اثر ابلاغ گردد.

    لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز موزیک ویدئو را از قسمت پیوست ها دریافت کنید.

    logo-samandehi